Service time

Mon - Fri 08.30-18.00

0830055195

Test Search Tour
Please select form to show
[wow_search_result_detail]

แสดงทัวร์ทั้งหมด 3186 พีเรียดจาก จาก 513 โปรแกรม

Test: Variable from others…
/ 1234/period: 3186


Array
(
)

ทัวร์พม่า
มู นะ เมียนมาร์ 2 วัน 1 คืน

2 วัน

1คืน

ไหว้พระ 9 วัด หงสาวดี+ย่างกุ้ง 2 วัน 2 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ชเวมอร์ดอร์ พา “มู” ทุกจุด เทพทันใจ ... แม่ยักษ์ ... พระสุริยันจันทรา พระนอนยิ้มหวาน / เจดีย์ไจ๊ปุ่น / พระราชวังบุเรงนอง / วัดงาทัตจี / วัดพระนอนตาหวาน

4ดาว

ก.ค.

6990

ทัวร์พม่า
มู นะ เมียนมาร์ 2 วัน 1 คืน

2 วัน

1คืน

ไหว้พระ 9 วัด หงสาวดี+ย่างกุ้ง 2 วัน 2 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ชเวมอร์ดอร์ พา “มู” ทุกจุด เทพทันใจ ... แม่ยักษ์ ... พระสุริยันจันทรา พระนอนยิ้มหวาน / เจดีย์ไจ๊ปุ่น / พระราชวังบุเรงนอง / วัดงาทัตจี / วัดพระนอนตาหวาน

4ดาว

ส.ค.

7990

ทัวร์พม่า
นะโม เมียนมาร์ 3 วัน 2 คืน UB

3 วัน

2คืน

มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชาวพม่า มหาเจดีย์ชเวดากอง...เมืองย่างกุ้ง,เจดีย์ชเวมอร์ดอร์...เมืองหงสาวดี, พระธาตุอินทร์แขวน...เมืองไจ้ทีโย,ตลาดสก๊อต,พระนอนยิ้มหวาน

4ดาว

ก.ค.

9990

ทัวร์เวียดนาม
FMS-DADVZ002 เวียดนาม : ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4D3N By VZ

4 วัน

3คืน

มารินา คาเฟ่ริมน้ำ,บานาฮิลล์เต็มวัน,มรดกโลกฮอยอัน,โบสถ์สีชมพู,ชมโชว์แสงสีเสียงดานัง

0ดาว

ก.ค.

9999

ทัวร์เวียดนาม
FMS-DADVZ003 เวียดนาม : ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4D3N By VZ

4 วัน

3คืน

มารินา คาเฟ่ริมน้ำ,บานาฮิลล์เต็มวัน,มรดกโลกฮอยอัน,โบสถ์สีชมพู,ชมโชว์แสงสีเสียงดานัง

0ดาว

ส.ค.

9999

ทัวร์จีน
ZGYIH-2407QW จีน จางเจียเจี้ย ฉางเต๋อ ฝูหรงเจิ้น เทียนเหมินซาน (ลงร้าน)

6 วัน

5คืน

นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน ชมความอลังการสะพานอ่ายจ้าย เช็คอินชมแสงสีเมืองผู้หรงเจิ้น

5ดาว

ก.ค.

10990

ทัวร์จีน
ZGHAK-2406AQ จีน ซานย่า ไหโข่ว ไหหลำ อุทยานหนานซาน

5 วัน

3คืน

สักการะเจ้าแม่กวนอิมทะเลจีนใต้ เยือนฮาวายแดนมังกร เที่ยวอุทยานยอดเขาลู่หุยโถว ชมวิวเกาะ "ซานย่า"

5ดาว

ก.ค.

10990

ทัวร์เวียดนาม
ZGHAN-2401VN เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา (พักซาปา 2 คืน)

4 วัน

3คืน

ท่องดินแดนแห่งสายหมอก "พักซาปา2คืน" ดื่มด่ำบรรยากาซเมืองกลางหุบเขา

3ดาว

ก.ค.

10990